Vybrané referencie

Komunikačná bezpečnosť a súvisiace impl. služby


U.S. Steel Košice s.r.o.
Kontakt / Boris Lepiš Tel./ 055 6734 472
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby, Internet servery

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
Kontakt / Miroslav Ramža Tel./ 041 519 2101
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby

SPP a.s. Bratislava
Kontakt / Ľuboslav Tiles Tel./ 02 60 202 412
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby

T-SYSTEMS Slovakia s.r.o. Košice
Kontakt / Štefan Sedlák Tel./ 055 7244 022
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby

GEMTEX a.s. Rožňava
Kontakt / Kristián Molnár Tel./ 058 7774 236
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby

KOSIT a.s. Košice
Kontakt / Miroslav Orság Tel./ 055 7270 711
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby

VSH a.s. Turňa nad Bodvou
Kontakt / Mikuláš Csete Tel./ 055 4610 208
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby, Internet servery

SMZ Jelšava a.s.
Kontakt / Marián Strinka Tel./ 058 482 2630
Bezpečnosť audit, Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby, Internet servery

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Košice
Kontakt / Ľubomír Marton Tel./ 055 7207266
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby, Internet servery

QBE poisťovňa a.s. Košice
Kontakt / Miroslav Murgáč Tel./ 055 6826 321
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby, Internet servery
Training courses (UNIX, Bezpečnosť)

KIMEX a.s. Košice
Kontakt / Jaroslav Jakubovský Tel./ 055 623 0824
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby

Nemocnica Košice - Šaca - 1. súkromná nemocnica a.s. Košice
Kontakt / Blanka Svobodová Tel./ 055 482 2630
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby, Internet servery

Národný inšpektorát práce Košice
Kontakt / Jozef Fekete Tel./ 055 797 9907
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby

DDP Stabilita a.s. Košice
Kontakt / Patrik Gordoň Tel./ 055 670 4434
Komunikačná bezpečnosť a súvisiace implementačné služby, Internet servery

RYBA Košice spol. s r.o.
Kontakt / Ivan Benko Tel./ 055 7205741
Bezpečnosť audit

Autodoprava – SANDY Plešivec
Kontakt / Edita Liptáková Tel./ 058 7921 59
Bezpečnosť audit

SlovLADA s.r.o. Bratislava
Kontakt / Alexander Pašin Tel./ 055 7288 221
Aplikačný internet server a bezpečnostná správa servera

SOPK Košice
Kontakt / Ján Balog Tel./ 055 727 9161
Aplikačný internet server a bezpečnostná správa servera


LAN a WAN implementácie


SMZ Jelšava a.s.
Kontakt / Marián Strinka Tel./ 058 482 2630
Dodávka a implementácia LAN riešenia, WAN extranet riešenie

Kosit a.s. Košice
Kontakt / Miroslav Orság Tel. / 055 727 0786
Dodávka a implementácia LAN riešenia

VSH a.s. Turňa nad Bodvou
Kontakt / Mikuláš Csete Tel./ 055 461 0113
Implementácia LAN riešenia

Nemocnica Košice - Šaca - 1. súkromná nemocnica a.s. Košice
Kontakt / Blanka Svobodova Tel./ 055 482 2630
Dodávka a implementácia LAN riešenia

Wagon Slovakia s.r.o. Košice
Kontakt / Igor Cap Tel./ 055 633 4911
Servis LAN a informačnej infraštruktúry


Sun Microsystems®


U.S. Steel Košice s.r.o.
Kontakt / Boris Lepiš Tel./ 055 6737 041
Dodávka, inštalácia a servis – Internet servery

Slovak Telecom a.s. Košice
Kontakt / Gejza Tomko Tel./ 055 622 0271
Kompletný servis serverov Sun

VSH a.s. Turňa nad Bodvou
Kontakt / Mikuláš Csete Tel./ 055 461 0113
Dodávka, inštalácia a servis Sun serverov pre SAP prostredie

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Košice
Kontakt / Ľubomír Marton Tel./ 055 7207266
Dodávka, inštalácia a servis – Internet servery

Eurovia - Cesty a.s. Košice
Kontakt / Rudolf Staroň Tel./ 055 726 1104
Dodávka, inštalácia a servis Sun serverov pre Profix / Informix

Technická univerzita Košice
Kontakt / Dezider Guspan Tel./ 055 602 5160
Dodávka, inštalácia a servis – Internet servery

Prešovská Univerzita Prešov
Kontakt / Juraj Hiľovský Tel./ 051 7724287
Dodávka, inštalácia a servis Sun serverov

BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce
Kontakt / Ľubomír Hrin Tel./ 056 6417404
Maintenance services Sun serverov


Informačné a manažérske systémy


Eurovia - Cesty a.s. Košice
Kontakt / Rudolf Staroň Tel./ 055 726 1104
Implementácia a správa EIS Profix


Konzultácie a školenia


Anasoft APR s.r.o. Bratislava
Kontakt / Ľuboslav Tiles Tel./ 02 60 202 412
CheckPoint FireWall

VSH a.s. Turňa nad Bodvou
Kontakt / Mikuláš Csete Tel./ 055 461 0113
UNIX, Smerovanie, Prepínanie, Bezpečnosť

VSE IT služby s.r.o. Košice
Kontakt / Marián Mihók Tel./ 055 610 2306
Consulting services for implementing of Firewall and VPN

Slovak Telecom a.s. Košice
Kontakt / Gejza Tomko Tel./ 055 622 0271
Školenia Unix, Solaris a Internet služby

U.S. Steel Košice s.r.o.
Kontakt / Boris Lepiš Tel./ 055 6737 041
Školenia Unix, Solaris, Internet služby, CheckPoint Firewall

QBE a.s. Košice
Kontakt / Miroslav Murgáč Tel./ 055 6826 321
Unix, Solaris, Bezpečnosť

PPaC a.s. Humenné
Kontakt / Daniel Matejko Tel. /057 7752 446
Unix

DDP Stabilita a.s. Košice
Kontakt / Patrik Gordoň Tel./ 055 670 4434
CheckPoint FireWall a TrendMicro Viruswall

T-SYSTEMS Slovakia s.r.o. Košice
Kontakt / Denisa Majorská Tel./ 055 7244 201
LINUX, Solaris, CheckPoint FireWall

Národný inšpektorát práce Košice
Kontakt / Jozef Fekete Tel./ 055 797 9907
Smerovanie, Prepínanie

Unisys s.r.o. Bratislava
Kontakt / Milan Antalík Tel./ 0905-278476
Smerovanie, Prepínanie, CheckPoint FireWall

U-System s.r.o. Bratislava
Kontakt / Adrian Bagala Tel./ 0905-228690
Smerovanie, Prepínanie, CheckPoint FireWall
 

© 2008 - 2019, Design by: CODE2B s.r.o.